Hur går det till när man gör ett experiment?

Till varje kapitel hör ett antal övningar.

Efter att du sett faktafilmer kan du testa dina kunskaper med frågorna.
Till varje kapitel hör också diskussionsfrågor.

Övningsfrågor

Diskussionsfrågor


Krafter och rörelser i skateboardhallen

Till varje kapitel hör ett antal övningar.

Efter att du sett faktafilmer kan du testa dina kunskaper med frågorna.
Till varje kapitel hör också diskussionsfrågor.

Huvud

Övningsfrågor

Diskussionsfrågor


Kemisk reaktion…eller inte?

Till varje kapitel hör ett antal övningar.

Efter att du sett faktafilmer kan du testa dina kunskaper med frågorna.
Till varje kapitel hör också diskussionsfrågor.

Övningsfrågor

Diskussionsfrågor


Vad händer i burken?

Till varje kapitel hör ett antal övningar.

Efter att du sett faktafilmer kan du testa dina kunskaper med frågorna.
Till varje kapitel hör också diskussionsfrågor.

Övningsfrågor

Diskussionsfrågor