Tyngdkraft

Tyngdkraften finns i jordens mitt det är jordens gravitation eller dragningskraft som gör att vi kan hålla oss kvar på jorden och inte flyga iväg. Det är jordens tyngdkraft.