Tryck

Tryck är den kraft som påverkar ett visst område eller area till exempel en vägg som när du trycker din kind emot den eller om du dyker ner i vattnet så träffas din kropp av trycket från vattnet.