Stödyta

Om man har olika saker som står på ett bord, till exempel ett paket mjölk eller bröd så är stödytan den del som vilar mot bordet. Brödets undersida som ligger mot bordet är stödytan.