Smältpunkt

Smältpunkten är den temperatur när ett ämne som har en fast form förändras till flytande form. Till exempel is som värms upp och blir till flytande form. Vattnets smältpunkt är vid 0 grader.