Rörelse

Rörelse är till exempel när en burk förflyttas från en plats till en annan. Det innebär även att det är en lägesförändring.