Newtons lagar

Isaac Newton formulerade ett antal lagar och försökte förklara hur rörelse och kraft fungerar.