Molekyl

Molekyl är en sammansättning av en massa atomer.