Material

Material är vad någonting är gjort av till exempel papper, glas, trä, metall eller plast.