Lufttryck

Du vet att vikt ger tryck. Det är samma sak i luften där det finns materia, alltså atomer och molekyler som tynger och trycker.