Kristall

Kristaller består av olika atomer, molekyler och joner som ihop bildar ett bestämt mönster.