Kraft

Kraften påverkar föremål så de kan flyttas, lyftas eller stå kvar. Till exempel en bil som kör är en kraft.