Koordinatsystem

X är den liggande axeln och Y är den stående axeln. Man använder koordinatsystem för att redovisa olika resultat som man kan få i ett experiment.