Kondens

Ett ämne i gasform som avkyls ändras till flytande form. Till exempel en spegel som jag andas varm luft på, så bildas det små vattendroppar. Det är kondens.