Kokpunkt

Kokpunkt är den temperatur när ett ämne i flytande form förändras till gasform. Alla ämnen har sin egen kokpunkt. T.ex vatten i flytande form kokar och blir till vattenånga. Vattnets kokpunkt är 100 grader celsius.