Jon

En jon är en partikel med en elektrisk laddning som ibland kan vara positiv eller negativ. Joner bildas när en atom tar till sig eller lämnar ifrån sig elektroner. Om en atom tar till sig en eller flera elektroner så blir den (-) minusladdad. Lämnar däremot atomen ifrån sig en eller flera elektroner så blir den (+) plusladdad.