Isaac Newton

Isaac Newton var engelsman och levde mellan 1643 och 1727. Han blev främst känd för sina olika teorier om olika kroppars kraft och rörelse, samt hur de påverkar oss. Det finns en historia om att han satt under ett äppelträd och fick ett äpple i huvudet. Då förstod han vad tyngdkraft var.