Hypotes

Det betyder att innan man börjar lite experiment ska man fundera på vad man tror kommer att hända med experimentet.