Hävstång

T.ex om man har en stor och tung sten så är det svårt att kunna flytta på den för hand. Använder man däremot ett spätt och bänder stenen underifrån, så går det lättare att få den i rörelse. Det är samma sak om man vill käcka en nöt. Nötknäckaren är också en form av hävstång som gör att man orkar knäcka den.