Grundelement

För över 2000 år sedan funderade en grekisk filosof på vad allt som finns består av. Tex stenar träd metaller och han upptäckte att de måste innehålla en blandning av luft, eld, vatten och jord som är de fyra grundelementen.