Grundämne

Grundämne och atom är samma sak. Atomer kan vara ihopslagna med varandra t.ex. i luft så finns det syre och det är två stycken atomer som tillsammans blir O2. Det är också ett grundämne.