Fryspunkt

Är den temperatur då ett ämne som är i flytande form förändras till fast form och stelnar. T.ex. vattnets förändring till is. Vattnets fryspunkt är vid 0 grader.