Friktion

Friktion är en kraft som gör att om en sak glidet trögt på underlaget så är friktionskraften hög, men glider är lätt så är friktionskraften låg.