Densitet

Betyder hur mycket vikt per volym det är. T.ex. en liter sand att en liter mjölk det samma volym, men inte samma vikt. Sanden är mycket tyngre än mjölken och har en högre densitet.