Avdunsta

Ett ämne som är i fast eller flytande form och som själv övergår till gasform kallas avdunstning.