Atom

Allting i universum är uppbyggt av atomer, som är så små att de inte syns. Om man tittar i mikroskop så kan man se en kärna. En proton som är positivt laddad och en neutron som är neutralt laddad. Runt den ett skal som är en elektron som är negativt laddad. Det finns över 100 olika atomer som alla har olika egenskaper. Atomer kallas också grundämne.