Ånga

Alla ämnen som är i gasform är en ånga. Till exempel vatten som kokar så kan man se vattenångan.