Alkemi

Alkemister heter de personer som använder de gamla grekiska filosofernas teorier om de fyra grundelementen och försökte framställa guld ur andra metaller. Självklart är det omöjligt men istället lyckades de hitta andra ämnen som syror och baser.