Acceleration

Betyder att man inte har samma hastighet hela tiden utan att den ökar till exempel en boll som rullar nedför en backe rullar med högre hastighet ju längre ned den kommer.