Kapitel 2 - Diskussion

1.Vad innebär Newtons första lag?
https://kreativno.spsm.se/discussion-que/diskussion-2-2/?que_num=1
nästa