Kapitel 3 - Övning

1.I vilket av följande händelseförlopp sker en kemisk reaktion?
https://kreativno.spsm.se/check-que/fraga-3-2/?que_num=1
nästa